Kobieta z kwiatami - kartka zapraszjąca na wystawę obrazów i fotografii
Harmonogram wycieczki do
Wrocław - Kłodzko


Czwartek 19.05.2022 r.
14.45 - zbiórka na placu przed Domem Kultury w Baniach
15.00 - odjazd
19.00 - przyjazd do Wrocławia, zakwaterowanie w hotelu, czas wolny.

Piątek 20.05.2022
7.00 – 10.00 – śniadanie w hotelu
Czas wolny. Zwiedzanie we własnym zakresie miejsc dla każdego najbardziej interesujących.

Sobota 21.05.2022
7.00 – 10.00 – śniadanie w hotelu
Czas wolny. Zwiedzanie we własnym zakresie miejsc dla każdego najbardziej interesujących.

Niedziela 22.05.2022
07.00 – 09.00 śniadanie
09.30 – wykwaterowanie z hotelu
09.45 – przejazd do Kłodzka
12.00 - zwiedzanie Twierdzy Kłodzko
14.00 – zwiedzanie parku miniatur Minieuroland (możliwość zjedzenia obiadu na miejscu)
Ok.18.00 – wyjazd z Kłodzka i powrót do Bań.

Obowiązkowe rzeczy do zabrania:

DOBRY HUMOR☺
Warto zwiedzić:

Stare Miasto
Muzeum Historyczne w Pałacu Królewskim
Panorama Racławicka
Kompleks Hali Stulecia
Ogród Japoński
Ostrów Tumski
Wrocławskie Jatki
Wiele innych atrakcji…

  Harmonogram i regulamin wyjazdu do Wrocławia.pdf (204 KB)


 


 

 


Załącznik nr 1 do zarządzenia 03/2022
Dyrektora Domu Kultury w Baniach
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


Dyrektor Domu Kultury w Baniach
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - główny księgowy
w Domu Kultury w Baniach, ul. Skośna 7, 74-110 Banie

Data publikacji oferty: 14.02.2022 r.

I. Nazwa i adres jednostki: Dom Kultury w Baniach

II. Nazwa stanowiska pracy: główny księgowy

III. Wymagania:

1. Wymagania niezbędne:
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone w art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.)
1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba, że odrębne ustawy uzależniają zatrud-nienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
2) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
3) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
4) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
5) spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
6) ma nieposzlakowaną opinię;
7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;


 

KIERMASZ  WIELKANOCNY BANIE 2022 r.

 

pisanki zielone tlo

 


 

 


PODZIĘKOWANIA DLA WOLONTARIUSZY
KWESTUJĄCYM NA 30 FINALE WOŚP 2022 r

PODZIĘKOWANIA ZA POMOC 
W ORGANIZACJI 30 FINAŁU WOŚP HARMONOGRAM DOWOZÓW DZIECI
(PÓŁKOLONIE ZIMOWE: 31.01.2022 r. – 04.02.2022r.  godz. 10:00 – 14:00)

 
TRASA:
1) PIASECZNO→ SKOTNIKI → BANIE
2) BANIE → SKOTNIKI → PIASECZNO

PONIEDZIAŁEK 31.01.2022r.

GODZINA ODJAZDU

MIEJSCOWOŚĆ

LICZBA DZIECI

9:40

Piaseczno-Banie

4

9:45

Skotniki-Banie

1

GODZINA POWROTU

MIEJSCOWOŚĆ

LICZBA DZIECI

13:45

Banie-Skotniki

1

 

Banie-Piaseczno

4

ŚRODA 02.02.2022r.

GODZINA ODJAZDU

MIEJSCOWOŚĆ

LICZBA DZIECI

9:40

Piaseczno-Banie

4

9:45

Skotniki-Banie

1

GODZINA POWROTU

MIEJSCOWOŚĆ

LICZBA DZIECI

13:45

Banie-Skotniki

1

 

Banie-Piaseczno

4

PIĄTEK 04.02.2022r.

GODZINA ODJAZDU

MIEJSCOWOŚĆ

LICZBA DZIECI

9:40

Piaseczno-Banie

4

9:45

Skotniki-Banie

1

GODZINA POWROTU

MIEJSCOWOŚĆ

LICZBA DZIECI

13:45

Banie-Skotniki

1

 

Banie-Piaseczno

4


PLIK DO POBRANIA
HARMONOGRAM DOWOZU DZIECI 2022 r.