KOMUNIKAT - 2


        Dnia 25.05.2021 r. w godz. 8:00 – 16:00 zapraszamy laureatów V Festiwalu Piosenki Papieskiej Totus Tuus pamięci ks. Tadeusza Giedrysa po odbiór nagród oraz wyróżnień. Osoby, które z pewnych względów nie są w stanie odebrać nagrody w wyznaczonym przez nas dniu prosimy o kontakt z biurem DKwB.
KOMUNIKAT - 3


        W dniach 26 – 27.05.2021 r. w godz. 8:00 – 16:00 zapraszamy pozostałych uczestników V Festiwalu Piosenki Papieskiej Totus Tuus pamięci ks. Tadeusza Giedrysa po odbiór dyplomów oraz upominków za udział w konkursie.

Szanowni uczestnicy 


Zakończyliśmy przesłuchania Waszych nadesłanych nagrań do konkursu V Festiwalu Papieskiego im. Jana Pawła II Totus Tuus pamięci ks. Tadeusza Giedrysa. 


        Cieszymy się ogromnie, że mimo utrudnionych warunków, po raz kolejny dostarczyliście, nam i Jurorom wielu ciekawych, artystycznych emocji. Wasze talenty głosowe były na wysokim poziomie, zatem wybór najlepszych stanowił ogromne wyzwanie dla komisji Jury.  

Dziękujemy wszystkim za udział w naszym konkursie i życzymy dalszej, pełnej sukcesu wędrówki po artystycznej drodze.

Osobne gratulacje należą się nauczycielom, bez których Wasze sukcesy nie byłyby możliwe.

Decyzją Jury tegorocznymi wyróżnionymi oraz zwycięzcami piosenek   w poszczególnych kategoriach zostają:

Kategoria I – (0-4 SP)

I miejsce: Maksymilian Szacht

II miejsce: Hanna Ferfet

III miejsce: Lena Kopaczel

Wyróżnienia: Kaja Ignar, Wanessa Zagórska

Kategoria II – (5-8 SP)

I miejsce: Sofia Jelonkiewicz

II miejsce: Aleksandra Juchniewicz

III miejsce: Amelia Kożuszek

Wyróżnienie: Paulina Balcerzak

Kategoria III – (klasy średnie, studenci i dorośli)

I miejsce: Oliwia Maciejuniec

II miejsce: Wanessa Adamska

III miejsce: Alicja Budzyń

Wyróżnienie: Daria Zając

 

Laureatką nagrody specjalnej Wójta Gminy Banie zostaje:

Oliwia Maciejuniec.

 

Nagrodę za najlepszą Piosenkę Papieską imienia ks. Tadeusza Giedrysa otrzymuje: Sofia Jelonkiewicz.

 

Wszyscy uczestnicy zgłoszeni do konkursu otrzymują dyplom oraz upominki rzeczowe.

Gratulujemy!!!

 

Serdeczne podziękowania dla komisji Jury w składzie:

dr Małgorzacie Wieland,

mgr Jolancie Szczepaniak - Przybylińskiej,

mgr Hannie Borowiec,

mgr Katarzynie Tworek

Osobne podziękowanie dla pani Sołtys z miejscowości Banie Wiesławie Sierakowskiej - Węgrzyn za słodki poczęstunek w formie wypieku.


Informacja dotycząca rozdania nagród będzie dostępna  w najbliższym czasie na stronie internetowej: www.dkbanie.pl

 

V Festiwal piosenki papieskiej pamięci ks. Tadeusza Giedrysa

Jakże ważny dzień dla Nas wszystkich, za równo uczestników festiwalu jak
i Polaków. Dnia 18 maja 1920 r. w Wadowicach urodził się Karol Józef
Wojtyła. W tym roku papież Jan Paweł II obchodziłby 101 urodziny.
Człowiek, którego główne przesłanie dotyczyło potrzeby dialogu ponad
podziałami.

Dziś w wyniku pandemii Covid 19 nie możemy spotkać się osobiście z Wami
kochani uczestnicy, ale wierzymy, że Jan Paweł II wraz z ks. Tadeuszem,
który dołączył do jego grona w niebie otoczą Nas wszystkich opieką i w
przyszłości będziemy mogli zobaczyć Was na naszej scenie w Domu Kultury
w Baniach.

Boże Szczęść jak zwykł mawiać nasz pomysłodawca i organizator festiwalu
ks. Tadusz Giedrys.

Krótki film to za mało aby podziękować wielebnemu za jego wkład i
zaangażowanie przy realizacji festiwalu lecz stanowi ukłon z naszej
strony i podziw dla osoby jaką był ksiądz Tadeusz Giedrys.

Szanowni Państwo.


       Cieszymy się przeogromnie za zainteresowanie konkursem plastyczny pt. "Czym dla Ciebie jest planeta Ziemia"?

Komisja Jury była w bardzo kłopotliwej sytuacji, gdyż nadesłane prace okazały się dziełami młodych artystów, dlatego ocena oraz wyłonienie tej jedynej była niezmiernie trudna.

Po długiej naradzie zdecydowano, iż:

I miejsce w kategorii I, 6-9 lat zajęła Maria Kędzierska.
I miejsce w kategorii II, 10-15 lat zajęła Martyna Ławińska.

 

        Ze względu na to, iż w regulaminie przewidziano nagrody tylko i wyłącznie za I miejsce chcielibyśmy wyłonić prace, które zasługują na specjalne wyróżnienie, przez wzgląd przesłania jakie ze sobą niosą i odpowiadają na główne pytanie konkursu "Czym dla Ciebie jest planeta Ziemia"

Prace wyróżnione:

Zuzanna Bartusiak – kategoria II
Zuzanna Danielewicz – kategoria II
Piotr Wiśniewski – kategoria I
Lena Wiśniewska – kategoria I

Pozostali uczestnicy otrzymują dyplom podziękowań.

 

        Pragniemy nadmienić, że dzięki pracy jednej uczestniczki zaplanowaliśmy w kolejnych konkursach nową kategorię: rzeźba  praca o silnym przekazie oraz wyróżniająca się sposobem wykonania, budzi w nas ogromny podziw dla młodej artystki. Dziękujemy za dar natchnienia do realizacji kolejnych konkursów i jesteśmy ogromnie dumni, że posiadamy takie talenty w naszej Gminie. Niestety ze względów regulaminowych § 5 pkt. 4.d) nie mogliśmy zakwalifikować tej kategorii pracy.

Słów kilka o nagrodzonych pracach:

Kategoria I Praca Marii Kędzierskiej: I miejsce

Praca wykonana bardzo starannie z ogromną dbałością o szczegóły. Komisja była zachwycona przekazem małej artystki. Odpowiedź na pytanie „Czym dla Ciebie jest planeta Ziemia?” według autorki pracy to Dom, zaspokajanie potrzeb umysłowych czyli nauka, dbanie o środowisko dzięki segregacji odpadów oraz najważniejsze miłość namalowana krwistym sercem. Uśmiechnięta Ziemia, ukazuje szczęście jakie daje planecie spełnienie tych czterech wartości.

Gratulujemy!!!