Zarządzenie w sprawie dnia wolnego od pracy w DKwB