Wszyscy uczestnicy zajęć i wydarzeń w Domu Kultury w Baniach 
biorąc udział w zajęciach są zobowiązani do przestrzegania regulaminu zajęć sportowych
oraz  regulaminu reżimu sanitarnego w DKwB.
  

Harmonogram zajęć w Domu Kultury w Baniach 2023 r.

GODZINA DNI TYGODNIA NAZWA ZAJĘĆ INSTRUKTOR OPŁATA w DKwB
 16:30–17:30  PONIEDZIAŁEK  Szachy K. Radyk Informacja u instruktora
 18:30-20:00  Joga dla dorosłych  L. Kluza-Howil   Informacja u instruktora
 16:30–17:15

 Zajęcia wokalne
I grupa (wszyscy razem)

   
 17:15–18:00 Zajęcia wokalne
II grupa (wszyscy razem)
   
 15:00-18:00 WTOREK Nauka gry na instrumentach  Z. Jarocki  20 zł
 18:15-20:00  Karate  T. Socha  20 zł 
 16:15-17:15 ŚRODA

 Fotograficzne (od 8 roku życia)  
01.06 2H, 15.06 2H,

 W. Chmielnicka  20 zł

 16:30-17:30

 Teatralne (od 8 roku życia)  21.09

 K. Tworek  
 16:30-18:00 PIĄTEK  Zajęcia Plastyczne 
od 05.05, 12.05, 19.05 / 02.06, 03.06, 10.06 
 A. Tworek (instruktor)  20 zł 
 18:15-20:00  Karate  T. Socha  Klubowe

  

Informacje podane w Harmonogramie mogą ulec zmianie.
Harmonogram ma charakter ogólny dlatego prosimy obserwować informacje na stronie, profilu facebook oraz instagram odnośnie zmian.
Zajęć, których nie ma w harmonogramie są wynikiem braków kadrowych wśród instruktorów. Prosimy o wyrozumiałość.