Wszyscy uczestnicy zajęć i wydarzeń w Domu Kultury w Baniach 
biorąc udział w zajęciach są zobowiązani do przestrzegania regulaminu zajęć
sportowych oraz  regulaminu reżimu sanitarnego w DKwB.  

Informacje podane w Harmonogramie mogą ulec zmianie.
Harmonogram ma charakter ogólny dlatego prosimy obserwować informacje na stronie, profilu facebook oraz instagram odnośnie zmian.
Zajęć, których nie ma w harmonogramie są wynikiem braków kadrowych wśród instruktorów. Prosimy o wyrozumiałość.