PROCEDURA ORGANIZACJI I ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA W DOMU KULTURY W BANIACH
PODCZAS ZAPOBIEGANIA, PRZECIWDZIAŁANIA I
ZWALCZANIA COVID- 19 

        Wszystkie zasady zapewnienia bezpieczeństwa w Domu Kultury w Baniach zwanego dalej DKwB przedstawione w niniejszej procedurze obowiązują każdego pracownika , uczestnika zajęć niezależnie od formy zajęć, w których uczestniczy , rodziców/prawnych opiekunów oraz interesantów .

DOKUMENTY DO POBRANIA

      PROCEDURA ORGANIZACJI I ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA W Domu Kultury w Baniach PODCZAS ZAPOBIEGANIA    

      OŚWIADCZENIE RODZICA - ZAŁ. DO PROCEDURY COVID 19            

      OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA  ZWIĄZANE ZE ZGŁOSZENIEM SWOJEGO UCZESTNICTWA