PROGRAM SPOTKANIA ANIMACYJNEGO

Konspekt

 

Miejsce: Dom Kultury w Baniach

Data: 3.03.2022

Prowadzący: Marta Winiarz – Fundacja Pod Aniołem

Uczestnicy: przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych
i samopomocowych, mieszkańcy gminy, sołtysi, przedstawiciele samorządu i inni.

 

Szczegółowy plan:

 

16:00 –16.15 Powitanie uczestników.

16:15 – 16:30 Podstawowe informacje nt. projektu MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA FIO W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 2021-2023

16:30 – 17:30 Omówienie regulaminu projektu wraz z załącznikami, przedstawienie harmonogramu

naboru wniosków na dotacje. Dobre praktyki.

PRZERWA – NETWORKING UCZESTNIKÓW

17:45 – 18:45 Diagnoza problemu, cele, działania i rezultaty – zasady pisania i rozliczania projektów

dofinansowanych ze środków publicznych – praca warsztatowa.

18:45 – 20:00 Indywidualne konsultacje. Pomoc przy pisaniu wniosku.ZAPROSZENIE

 

        Serdecznie zapraszamy na spotkanie animacyjne  dotyczące możliwości pozyskania dotacji w wysokości 5.000 tys. zł. w ramach projektu „Mikrodotacje, Lokalne przedsięwzięcia FIO w województwie zachodniopomorskim 2021-2023”. Spotkanie odbędzie się w Domu Kultury w Baniach o godzinie 16.00. Spotkanie animacyjne poprowadzi Pani Marta Winiarz, przedsięwzięcie współfinansowane  jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.       

 W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z panią Martą Winiarz.

tel.501-581-557

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Szczegółowy program warsztatu w załączeniu.


Dnia 7 marca 2022 r. w kinie Domu Kultury w Baniach odbędą się seanse filmowe  


 • Potworna rodzinka 2
  Potworna rodzinka 2
 • Sing 2
  Sing 2
 • Miłość jest blisko
  Miłość jest blisko
 • Kogel Mogel 4
  Kogel Mogel 4

Godziny seansów:


14:00 Potworna rodzinka 2
16:00 Sing 2
18:10 Miłość jest blisko
20:10 Koniec Świata czyli Kogel Mogel 4
Rezerwację i zakup biletów dostępny na stronie biletyna.pl/Banie
Ceny biletów: 20 zł normalny, 18 zł ulgowy (dla uczniów, studentów i emerytów).
Bilety można również kupić na miejscu.
Kasa będzie otwarta na godzinę przed pierwszym pokazem czyli od 13.00.😁

Serdecznie zapraszamy!
Pamiętajmy o rezime sanitarnym i obowiązku zachowania bezpieczeństwa.
#kulturabezbarier #dzwignijkulture #domkulturywbaniach #kinobanie

 

NABÓR NA KSIĘGOWĄ ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY
DO 28-02-2022 r.


Załącznik nr 1 do zarządzenia 03/2022
Dyrektora Domu Kultury w Baniach
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


Dyrektor Domu Kultury w Baniach
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - główny księgowy
w Domu Kultury w Baniach, ul. Skośna 7, 74-110 Banie

Data publikacji oferty: 14.02.2022 r.

I. Nazwa i adres jednostki: Dom Kultury w Baniach

II. Nazwa stanowiska pracy: główny księgowy

III. Wymagania:

1. Wymagania niezbędne:
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone w art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.)
1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba, że odrębne ustawy uzależniają zatrud-nienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
2) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
3) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
4) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
5) spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
6) ma nieposzlakowaną opinię;
7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;


Kobieta z kwiatami - kartka zapraszjąca na wystawę obrazów i fotografii
Harmonogram wycieczki do
Wrocław - Kłodzko


Czwartek 19.05.2022 r.
14.45 - zbiórka na placu przed Domem Kultury w Baniach
15.00 - odjazd
19.00 - przyjazd do Wrocławia, zakwaterowanie w hotelu, czas wolny.

Piątek 20.05.2022
7.00 – 10.00 – śniadanie w hotelu
Czas wolny. Zwiedzanie we własnym zakresie miejsc dla każdego najbardziej interesujących.

Sobota 21.05.2022
7.00 – 10.00 – śniadanie w hotelu
Czas wolny. Zwiedzanie we własnym zakresie miejsc dla każdego najbardziej interesujących.

Niedziela 22.05.2022
07.00 – 09.00 śniadanie
09.30 – wykwaterowanie z hotelu
09.45 – przejazd do Kłodzka
12.00 - zwiedzanie Twierdzy Kłodzko
14.00 – zwiedzanie parku miniatur Minieuroland (możliwość zjedzenia obiadu na miejscu)
Ok.18.00 – wyjazd z Kłodzka i powrót do Bań.

Obowiązkowe rzeczy do zabrania:

DOBRY HUMOR☺
Warto zwiedzić:

Stare Miasto
Muzeum Historyczne w Pałacu Królewskim
Panorama Racławicka
Kompleks Hali Stulecia
Ogród Japoński
Ostrów Tumski
Wrocławskie Jatki
Wiele innych atrakcji…

  Harmonogram i regulamin wyjazdu do Wrocławia.pdf (204 KB)


 


 

 


Załącznik nr 1 do zarządzenia 03/2022
Dyrektora Domu Kultury w Baniach
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


Dyrektor Domu Kultury w Baniach
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - główny księgowy
w Domu Kultury w Baniach, ul. Skośna 7, 74-110 Banie

Data publikacji oferty: 14.02.2022 r.

I. Nazwa i adres jednostki: Dom Kultury w Baniach

II. Nazwa stanowiska pracy: główny księgowy

III. Wymagania:

1. Wymagania niezbędne:
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone w art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.)
1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba, że odrębne ustawy uzależniają zatrud-nienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
2) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
3) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
4) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
5) spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
6) ma nieposzlakowaną opinię;
7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;