logo MCTKiS

Zaproszenie na wyjazd rodzinno-integracyjny do Kołobrzegu

Zapraszamy serdecznie mieszkańców Gminy Banie do zapisów na wyjazd rodzinno-integracyjny  w dniach 26 – 27 październik 2019 r. do Kołobrzegu. Koszt wyjazdu 120 zł na osobę (w cenie koszt autokaru, noclegu i wyżywienia). Termin zapisów 04 październik 2019 r. Zapisy ważne tylko łącznie z wpłatą kwoty wyjazdu. Szczegóły w biurze MCTKiS w Baniach. Organizator zastrzega sobie prawo, że w przypadku braku chętnych, może odwołać wyjazd lub zmienić termin

Serdecznie zapraszamy 10.08.2019 r. (sobota) godz.16.00 na wystawę prac "Grupy Julka"

Wernisaż będzie efektem pleneru malarskiego organizowanego w Swobnicy.
Autorami prac będą uczniowie liceum plastycznego im. Constantina Brancusi w Szczecinie.
Opiekun - Stanisław Kokolus

Miejsce: Sala MCTKiS

Drugie spotkanie odnośnie Gminnych Dożynek 2019

Serdecznie zapraszamy mieszkańców miejscowości Banie na kolejne spotkanie odnośnie Dożynek Gminnych dnia 12.08.2019 r.(poniedziałek) o godz.15.00 w sali MCTKiS. W trakcie spotkania omawiać będziemy szczegóły dotyczące dekorowania miejscowości. Prosimy o obecność wszystkich zainteresowanych i chcących  zaangażować się do pomocy w tej akcji. Do zobaczenia:)

Zapraszamy mieszkańców miejscowości Banie oraz organizacje działające na tym terenie na spotkanie w sprawie organizacji Gminnych Dożynek 2019 r.
Sala w MCTKiS godz.15.00 dnia 26 lipca 2019 r. (piątek)

Regulamin konkursu ,,DEKORACJA DOŻYNKOWA”

Organizator:

Międzynarodowe Centrum Turystyki Kultury i Sportu w Baniach
ul. Skośna 7
74-110 Banie
Tel. 91 416 63 66

Cel konkursu:
- kultywowanie tradycji ludowych
- prezentacja potencjału twórczego mieszkańców Gminy Banie
- rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni, pomysłowości i twórczej aktywności uczestników konkursu

Uczestnicy konkursu:
- dorośli z miejscowości Banie

Warunki uczestnictwa:

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie dekoracji Dożynkowej w dowolnej formie i dowolną techniką na terenie własnej posesji lub terenie, na którym będzie wykonana dekoracja.
 2. Przy ocenie i nagradzaniu prac brane będą pod uwagę oryginalność, pomysłowości estetyka wykonania;
 3. Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić kartę zgłoszenia dostępną w biurze MCTKiS lub wydrukować ze strony Gminy Banie.
 4. Termin składania zgłoszeń: 16 sierpnia 2019 roku w siedzibie MCTKiS w Baniach, ul Skośna 7, 74-110 Banie;
 5. Każdy uczestnik wykonuje dowolną pracę na terenie swojej posesji lub na dowolnym terenie po uprzednim skonsultowaniu z Wójtem Gminy Banie;
 6. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na publikację fotografii wykonanych dekoracji dla celów związanych z konkursem i  promocją;
 7. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora;
 8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas imprezy dożynkowej i na stronie internetowej:www.banie.pl,www.mctkis.eu
 9. Jury ocenia pracę w formie ogólnego całokształtu, na zgłoszonym terenie (nie pojedyncze przedmioty)
 10. Prace muszą być wykonane zgodnie z tematem dożynkowym.

 Nagrody:

 1. Organizator konkursu przewiduje dyplomy i nagrody za I, II, III miejsce oraz ewentualne wyróżnienia;
 2. Wręczenie nagród odbędzie się 31 sierpnia godz. 16:30 podczas Dożynek Gminnych. (boisko sportowe, ul. Sportowa 1, 74-110 Banie)