Modernizacja sali kinowo koncertowej - przed remontem

Modernizacja sali kinowo koncertowej - fotorelacja

        Dokonano zakupu sprzętu nagłośnieniowego, zamontowano stelaże wraz z głośnikami, wymieniono elementy obudowy sceny i zamontowano kratki wylotowe bez naruszenia konstrukcji. Pomalowano ściany oraz sufity w sali w ramach operacji pn. "Modernizacja sali kinowo koncertowej w Domu Kultury w Baniach"

GALERIA ZDJĘĆ

współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem w zakresie/zakresach: 4.6 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej  lub rekreacyjnej,

lub kulturalnej - w tym wyposażenie podmiotów  działających w sferze kultury. Program rozwoju Obszarów Wiejskich na  lata 2014-2020.