Udział Gminy Banie w XXVIII Sportowym Turnieju Miast i Gmin 2022 r.

        W dniach 13-19 września Gmina Banie brała udział w XIV Europejskim Tygodniu Sportu dla wszystkich.

Organizatorem Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich jest Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich przy finansowym wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki. Regulamin Turnieju znajduje się na stronie: www.federacja.com.pl