Wszyscy uczestnicy zajęć i wydarzeń w Domu Kultury w Baniach 
biorąc udział w zajęciach są zobowiązani do przestrzegania regulaminu zajęć
sportowych oraz  regulaminu reżimu sanitarnego w DKwB.