Zarządzenie Nr78.2019 Wójta Gminy Banie z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawiie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Międzynarodowego Centrum Turystyki, Kultury i Sportu w Baniach.

pierwszy skan dokumentu w sprawie konkursu na dyrektora Międzynarodowego Centrum Turystyki, Kultury i Sportu w Baniach

drugi skan dokumentu w sprawie konkursu na dyrektora Międzynarodowego Centrum Turystyki, Kultury i Sportu w Baniach

trzeci skan dokumentu w sprawie konkursu na dyrektora Międzynarodowego Centrum Turystyki, Kultury i Sportu w Baniach

czwarty skan dokumentu w sprawie konkursu na dyrektora Międzynarodowego Centrum Turystyki, Kultury i Sportu w Baniach

piąty skan dokumentu w sprawie konkursu na dyrektora Międzynarodowego Centrum Turystyki, Kultury i Sportu w Baniach

szusty skan dokumentu w sprawie konkursu na dyrektora Międzynarodowego Centrum Turystyki, Kultury i Sportu w Baniach

siódmy skan dokumentu w sprawie konkursu na dyrektora Międzynarodowego Centrum Turystyki, Kultury i Sportu w Baniach